Rezultate

Proiectul va produce rezultate complet noi și inovatoare în ceea ce privește metodele de învățare în educația matematică, conținutul cursurilor și abordările de formare a tinerilor în mediile de realitate virtuală. Prin efectul sinergic al cooperării internaționale, transferul inovației și dezvoltarea inovațiilor și a valorii adăugate, cei 6 parteneri din cele 5 țări au stabilit ca principale rezultate intelectuale ale proiectului, următoarele:

 

IO1: Rapoarte, bune practici și metode în predarea matematicii la nivel gimnazial și liceal în întreaga Europă

Ghidul are ca obiectiv să propună o nouă abordare în domeniul educației, în special în cel al matematicii, prin expunerea marelui potențial și al beneficiilor noilor tehnologii în procesele de predare / învățare din zilele noastre. Ghidul va fi disponibil online pentru părțile interesate, implicate în educația școlară și instruire, care pot profita de rezultatele obținute. Alți formatori sau instituții pot studia acest ghid și îl pot folosi pentru a-și proiecta sau îmbunătăți propriile cursuri sau abordări pedagogice."
Descărcați raportul IO1 de aici.

 

IO2: Proiectarea curriculumului, a materialelor educaționale inovatoare și a cursurilor pentru predarea matematicii

Curriculumul se va baza pe analiza nevoilor efectuate în rezultatul intelectual anterior (O1) și pe rezultatele rapoartelor pregătite. De asemenea, curriculumul va fi conceput pentru două niveluri, pentru elevii din gimnaziu și pentru elevii din liceu, pe baza nivelului și nevoilor lor de învățare în domeniul matematicii, luând în considerare subiectele care implică dificultăți de învățare (problemele dificile). Curriculumul va fi disponibil pentru toate părțile interesate să-l vizualizeze, să-l utilizeze și să-l adapteze pentru propriile cursuri, iar materialul de învățare va fi, de asemenea, disponibil pentru a fi reutilizat de alți formatori sau instituții pentru lecțiile lor.
Descărcați materialele educaționale și cursurile de aici.

 

IO3: Platforma educațională bazată pe jocul 3D în lumea virtuală

Platforma va conține materialul de învățare pregătit în rezultatul anterior, precum și o serie de activități de învățare (3D și online) care vor fi proiectate și implementate ca parte a acestui rezultat. Platforma 3D va avea câteva zone comune cu funcționalități adecvate pentru desfășurarea sesiunilor de instruire de bază cu elevii și profesorul.
Pentru mai multe informații despre conectarea la Lumea Virtuală 3D, faceți click aici.

 

IO4: Proiectarea și implementarea bibliotecii online și încărcarea resurselor de învățare

Conținutul este foarte important pentru a permite formatorilor interesați să utilizeze și să adapteze resursele de învățare create pentru acest proiect. Vizitatorii conținutului vor fi liberi să-și creeze un cont și să se conecteze la platformă. Acest lucru le va permite să intre pe un forum cu diverse teme și subiecte. Formatorii vor putea purta discuții cu creatorii lumii 3D și cu alți utilizatori. În plus, vor putea posta propriul material și pot contribui în mod potențial la îmbunătățirea și extinderea lumii 3D. Utilizatorii conținutului își vor putea modifica profilul și pot urmări alți utilizatori asemenea platformelor sociale."
Librăria digitală pentru transferul resurselor educaționale poate fi vizualizată aici.


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..