Despre proiect

Știința și matematica sunt considerate de către profesorii din școli ca fiind un domeniu greu de studiat și de înțeles în mod aprofundat de către elevi. Într-adevăr, domeniul matematicii este alcătuit din concepte prin care metodele tradiționale de predare nu se pot preda în mod corespunzător. Una dintre cele mai dificile părți ale predării matematicii elevilor este păstrarea interesului acestora pentru subiectul predat. O metodă excelentă pentru menținerea atenției elevilor este de a-i include în activități care se simt ca jocuri în loc de cele practicate.

Proiectul MATHESIS are ca obiectiv acoperirea orelor de matematică cu diferite activități de învățare oferite în lumile virtuale 3D, care sunt mai atractive, mai atrăgătoare și mai distractive pentru elevii din școli și vor face, de asemenea, învățarea mai eficientă.

Mediul de învățare virtuală 3D bazat pe joc va sprijini învățarea formală și informală, precum și activitățile de învățare sincrone și asincrone. Capacitățile captivante care se pot oferi constituie o modalitate excelentă de a atrage interesul elevilor, de a-i stimula și de a-i implica în abordări adecvate și eficiente de învățare care promovează învățarea activă și cultivă gândirea critică a elevilor. De asemenea, va oferi activități de învățare inovatoare și platforma educațională virtuală care va fi dezvoltată va sprijini învățarea activă a elevilor, permițând cursanților să experimenteze și să pună în practică cunoștințele teoretice. O parte specială a mediului de realitate virtuală o constituie laboratoarele virtuale care vor fi proiectate pentru a facilita elevilor posibilitatea să efectueze experimente, să exploreze proceduri și să obțină o cunoaștere și o înțelegere mai aprofundată a modului în care procedurile sunt efectuate și lucrurile/fenomenele funcționează. Obiectivul general al proiectului este de a moderniza și spori calitatea și eficacitatea și atractivitatea educației școlare din UE prin utilizarea inovatoare a tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC), precum realitatea virtuală. Obiectivele specifice sunt următoarele:

OS1: Creșterea interesului profesorilor și a centrelor de formare în utilizarea TIC ca metodă de predare prin publicarea unui Ghid de bune practici în utilizarea TIC ca metodă de predare inovatoare pentru elevi în domeniul matematicii

OS2: Pentru a reduce cu 20% dificultatea de a învăța probleme dificile de matematică identificate într-o analiză anterioară

OS3: Promovarea și implementarea lumii virutuale 3D ca metodă de predare inovatoare în școlile din fiecare țară (cel puțin 2 / partener)

OS4: Creșterea rezultatelor elevilor la examenele de evaluare cu 30% în fiecare țară

 

Proiectul se adresează:

  • elevilor și profesorilor din școlile gimnaziale și din învățământul liceal, din sectorul privat / public,
  • factorilor de decizie politici implicați în educația matematică,
  • institutelor pedagogice,
  • Ministerelor Educației la nivel național și tuturor autorităților responsabile cu educația școlară și în special în domeniul cu profil de matematică și știință,
  • rețelelor, organizațiilor și asociațiilor la nivel național și european cu activități directe și implicate în educația școlară.

 

Durata: 24 de luni

 


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..