Atragerea interesului elevilor față de matematică și îmbunătățirea abilităților, a înțelegerii și performanței acestora cu ajutorul unei platforme educaționale de realitate virtuală


DESCOPERĂ CE FACEM

Potrivit lui Michel Foucault, Mathesis este știința stabilirii unei ordini sistematice pentru lucruri.

Știința și matematica sunt considerate de către profesorii din școli ca fiind un domeniu greu de studiat și de înțeles în mod aprofundat de către elevi. Într-adevăr, domeniul matematicii este alcătuit din concepte care nu se pot preda în mod corespunzător prin metodele tradiționale de predare. Una dintre cele mai dificile părți ale predării matematicii elevilor este păstrarea interesului acestora pentru subiectul predat. O metodă excelentă pentru menținerea atenției elevilor este de a-i include în activități care se simt ca jocuri, în loc de exerciții practice.

Citește mai mult

REZULTATE AȘTEPTATE

IO1

Rapoarte, bune practici și metode în predarea matematicii la nivel secundar și secundar superior în Europa
Citește mai mult

IO3

Platformă educațională bazată pe jocul în lumea virtuală 3D și bilioteca online
Citește mai mult

IO2

Proiectarea curriculumului, a materialelor educaționale inovatoare și a cursurilor pentru predarea noțiunilor de matematică
Citește mai mult

IO4

Proiectarea și implementarea bibliotecii online și încărcarea resurselor de învățare

Citește mai mult

PARTENERI

Titlul proiectului: Atragerea interesului elevilor față de matematică și îmbunătățirea abilităților, a înțelegerii și performanței acestora cu ajutorul unei platforme educaționale de realitate virtuală
Cod proiect: 2020-1-RO01-KA201-080410
Acest proiect a fost implementat cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Agenția și Comisia Națională nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.
Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..