Tulokset

Tämän projektin tuloksena syntyy tuotoksia, jotka ovat uusia ja innovatiivisia matematiikan opetuksen, kurssien sisällön ja nuorisokoulutuksen lähestymistapojen osalta virtuaaliympäristöissä. Projektin toteuttavat 6 yhteistyökumppania 5:stä eri maasta, ja sen tavoitteeksi on asetettu seuraavien tuotosten tekeminen:

 

IO1: Kertomuksia, hyviä käytäntöjä sekä ohjeita matematiikan opetukseen yläkoulun ja lukion tasolla Euroopassa

Opas esittää uutta opetusteknologiaa hyödyntävää lähestymistapaa opetukseen, erityisesti matematiikan opettamiseen. Opas tulee olemaan saatavilla verkossa, ja sitä voivat hyödyntää kaikki kouluopetuksesta kiinnostuneet. Kouluttajat ha instituutiot voivat käyttää sitä omien kurssiensa ja pedagogisten lähestymistapojensa kehittämiseen.
Lataa IO1-raportti täältä.

 

IO2: Opetussuunnitelma, innovatiivisia oppimateriaaleja sekä kursseja matematiikan opetukseen

Opetussuunnitelma tulee pohjautumaan edellisessä tuotoksessa (OS1) tehtyyn tarveanalyysiin sekä kertomusten tuloksiin. Se tullaan tekemään kahdella tasolla: yläkoululaisille ja lukiolaisille. Suunnitelman teossa otetaan huomioon heidän taso, oppimistarpeet sekä mitkä aiheet tuottavat oppimisvaikeuksia. Opetussuunnitelma tulee kaikkien saataville heidän omia kurssejaan varten, ja oppimateriaalit tulevat myös olemaan muiden kouluttajien ja instituutioiden uudelleen käytettävissä.
Lataa opetusmateriaalit ja kurssit täältä.

 

IO3: Pelillistetty oppimisalusta 3D-virutaaliympäristöllä

Oppimisalusta tulee sisältämään edellisen tuotoksen oppimismateriaalit sekä joukon oppimisaktiviteetteja (3D- ja web-pohjaisia), jotka suunnitellaan ja kehitetään osana tätä tuotosta. 3D-alustaan tulee sisältymään kaikille yhteisiä alueita, jotka ovat toiminnoiltaan omiaan perusharjoitusten tekemiseen.
Saat lisätietoja yhteyden muodostamisesta Virtual 3D Worldiin napsauttamalla täällä.

 

IO4: Avoimia oppiresursseja tarjoavan materiaalipankin suunnittelu ja kehitys

Materiaalipankki on tärkeä, jotta kiinnostuneet kouluttajat pystyisivät käyttämään ja mukauttamaan projektin oppimateriaaleja. Sen käyttäjät voivat luoda käyttäjätilin ja kirjautua sisään alustalle, josta he löytävät keskustelufoorumin eri aiheita varten ja jossa he voivat keskustella 3D-ympäristön kehittäjien sekä muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi he voivat ladata alustalle omia materiaalejaan ja mahdollisesti auttaa 3D-ympäristön kehittämisessä ja laajentamisessa. Materiaalipankin käyttäjät voivat muokata profiiliaan ja seurata muita käyttäjiä sosiaalisen median tapaan.
Avoin sisältövarasto on käytettävissä täällä.


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..