Tietoa projektista

Opettajien mielestä oppilaiden on vaikeaa opiskella matematiikkaa ja tiedettä tai ymmärtää niitä syvällisesti. Matematiikasta löytyy käsitteitä, joita perinteiset opetusmenetelmät eivät kunnolla kykene opettamaan. Yksi vaikeimmista asioista matematiikan opetuksessa on oppilaiden mielenkiinnon ylläpitäminen aihetta kohtaan. Yksi erinomainen tapa pitää oppilaiden mielenkiintoa yllä on laittaa heidät tekemään tehtäviä, jotka tuntuvat pikemminkin peleiltä kuin harjoituksilta.

MATHESIS-projektin tavoitteena on tuoda matematiikan opetukseen oppimisaktiviteetteja 3D-virtuaaliympäristössä, jotka ovat mielekkäämpiä, innostavampia ja viihdyttävämpiä oppilaille ja jotka tekevät oppimisesta tehokkaampaa.

Pelipohjainen 3D-virtuaalioppimisympäristö tukee niin muodollista kuin epämuodollista oppimista sekä synkronisia ja asynkronisia oppimisaktiviteetteja. Oppimisympäristön tarjoama immersio auttaa pitämään oppilaiden mielenkiintoa yllä ja ohjaa heitä tehokkaampaan opsikeluun kehittäen heidän kriittisen ajattelun taitojaan. Se tarjoaa myös innovatiivisia oppimisaktiviteetteja ja mahdollistaa oppilaille aktiivisen oppimisen, jossa he kokeilevat asioita ja soveltavat tietämystään käytännön tilanteisiin. Erityisosassa uudessa virtuaalioppimisympäristössä ovat virtuaalilaboratoriot, joissa oppilaat voivat suorittaa tieteellisiä kokeita, tutkia eri menetelmiä ja saada näin paremman käsityksen menetelmien ja ilmiöiden toimintaperiaatteista. Projektin yleisenä tavoitteena on modernisoida, parantaa ja tehostaa kouluopetusta EU:ssa innovatiivisella virtuaalioppimisympäristöllä. Tarkemmat tavoitteet ovat seuraavat:

OS1: Lisätä opettajien ja oppilaitosten kiinnostusta TVT:n käyttöön opetusmenetelmänä julkaisemalla 1 Parhaat käytännöt -opas TVT:n käyttämisestä innovatiivisena opetusmenetelmänä matematiikan opetuksessa

OS2: Vähentää vaikeaksi havaittujen matematiikan aiheiden oppimisen vaikeutta 20:llä prosentilla

OS3: Edistää 3D-virtuaaliympäristön käyttöönottoa innovatiivisena opetusmenetelmänä kunkin maan kouluissa (vähintään kahdessa per yhteistyökumppani)

OS4: Parantaa oppilaiden arviointikokeiden tuloksia 30:llä prosentilla kussakin maassa

 

Tämä projekti koskee:

  • oppilaita ja opettajia yläkouluissa ja toisen asteen koulutuksessa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla,
  • sekä kansallisen tason opetusministeriöitä ja kaikkia viranomaisia,
  • jotka ovat vastuussa kouluopetuksesta,
  • erityisesti matematiikan ja tieteen opetuksesta, sekä verkostoja,
  • järjestöjä ja yhdistyksiä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla, jotka ovat suoraan tekemisissä kouluopetuksen kanssa.

 

Kesto: 24 kuukautta

 


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..