Oppilaiden kiinnostuksen lisääminen matematiikkaa kohtaan sekä heidän taitojen, ymmärryksen ja suoriutumisen parantaminen virtuaalioppimisympäristön avulla


MITÄ ME TEEMME

Michel Foucault’n määritelmän mukaan Mathesis on asioiden systemaattisen järjestämisen tiede.

Opettajien mielestä oppilaiden on vaikeaa opiskella matematiikkaa ja tiedettä tai ymmärtää niitä syvällisesti. Matematiikasta löytyy käsitteitä, joita perinteiset opetusmenetelmät eivät kunnolla kykene opettamaan. Yksi vaikeimmista asioista matematiikan opetuksessa on oppilaiden mielenkiinnon ylläpitäminen aihetta kohtaan. Yksi erinomainen tapa pitää oppilaiden mielenkiintoa yllä on laittaa heidät tekemään tehtäviä, jotka tuntuvat pikemminkin peleiltä kuin harjoituksilta.

Lue lisää

TUOTOKSET

IO1

Kertomuksia, hyviä käytäntöjä sekä ohjeita matematiikan opetukseen yläkoulun ja lukion tasolla Euroopassa
Lue lisää

IO3

Pelillistetty oppimisalusta 3D-virutaaliympäristöllä, avoin materiaalipankki
Lue lisää

IO2

Opetussuunnitelma, innovatiivisia oppimateriaaleja sekä kursseja matematiikan opetukseen
Lue lisää

IO4

Avoimia oppiresursseja tarjoavan materiaalipankin suunnittelu ja kehitys

Lue lisää

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Projektin nimi: Oppilaiden kiinnostuksen lisääminen matematiikkaa kohtaan sekä heidän taitojen, ymmärryksen ja suoriutumisen parantaminen virtuaalioppimisympäristön avulla
Projektikoodi: 2020-1-RO01-KA201-080410
Tämä projekti on perustettu Euroopan komission tuella. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei merkitse komission puoltavan julkaisun sisältöä, vaan sisältö heijastaa yksinomaan julkaisun tekijöiden näkemyksiä. Kansallinen toimisto tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..