Εκπαιδευτικό Υλικό και Μαθήματα

Nr. Όνομα μαθήματος EN CZ FI IT EL RO SK
1.  Ολόκληροι αριθμοί Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
2.  Ταξινόμηση των κλασμάτων Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
3.  Υπολογισμός με κλάσματα (προσθήκη διαίρεση πολλαπλασιασμού αφαίρεσης) Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
4.  Σύγκριση κλασμάτων Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
5.  Μετατροπή κλασμάτων και δεκαδικών κλασμάτων ως κοινών κλασμάτων Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
6.  Αναλογία Αναλογίας Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
7.  Γραμμική Τετραγωνική Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
8.  Παράγωγα Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
9.  Ορισμένα Ολοκληρώματα Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
10.  Σχέσεις μεταξύ γωνιών Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
11.  Οι έννοιες που σχετίζονται με τον κύκλο Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
12.  Κανονικά πολύγωνα I Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
13.  Κανονικά πολύγωνα II Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
14.  Γεωμετρικές κατασκευές Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
15.  Υπολογισμός γωνιών που σχετίζονται με πολύγωνα Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
16.  Γωνία μεταξύ των διανυσμάτων στο επίπεδο Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
17.  Μετατροπή σύγκρισης μέτρησης λογικής σκέψης 1 Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
18.  Μετατροπή σύγκρισης μέτρησης λογικής σκέψης 2 Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
19.  Βασικές έννοιες στην αλγοριθμική σκέψη Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
20.  Gaussian εξάλειψη Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
21.  Διανυσματική μορφή σε ένα τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε
22.  Παραδείγματα Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε Κατεβάστε

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ EN CZ FI IT EL RO SK

 

 

 


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..