Σύνδεση στον Εικονικό Τρισδιάστατο Κόσμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

1. Δημιουργία λογαριασμού

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό avatar (Όνομα, Επώνυμο, Κωδικός πρόσβασης) σε έναν από τους παρακάτω ιστότοπους: http://virtualworld.sch.gr:9035/wifi/user/account/

Το πεδίο Email είναι προαιρετικό. Θα πρέπει να θυμάστε το Όνομα, το Επίθετο και τον Κωδικό σας για να μπορέσετε να συνδεθείτε, οπότε φροντίστε να τα σημειώσετε.

 

 

 

2. Εγκατάσταση και διαμόρφωση

Για να συνδεθείτε στον κόσμο 3D με αυτό το avatar, χρειάζεστε λογισμικό προβολής 3D, όπως το Firestorm ή το Kokua. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Firestorm. Μπορείτε να κάνετε λήψη της έκδοσης για το OpenSim εδώ: https://www.firestormviewer.org/os-operating-system/

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα "Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα", επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα από τα διαθέσιμα εικονίδια και κάντε λήψη της κατάλληλης έκδοσης.

 

 

Μόλις κατεβάσετε, εγκαταστήσετε και ανοίξετε το Firestorm, πρέπει να προσθέσετε το MATHESIS 3D World στη λίστα των διαθέσιμων προορισμών (αυτό το κάνετε μόνο πριν συνδεθείτε για πρώτη φορά):

  1. Πρόγραμμα προβολής -> Προτιμήσεις -> OpenSim
  2. Προσθήκη νέου πλέγματος: Ανάλογα με τον ιστότοπο όπου δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες τιμές:

Το πλέγμα θα πρέπει τώρα να προστεθεί στον Διαχείριση Πίνακα Πλέγματος.

 

 

 

3. Σύνδεση στον κόσμο 3D

Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη "Firstname Lastname" και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε το πλέγμα "MATHESIS" από το αναπτυσσόμενο μενού. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση" για να εισέλθετε.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στον εικονικό κόσμο 3D μπορείτε να κάνετε λήψη παρακάτω:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ EN CZ IT EL RO SK

 


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..