O projektu

Vědu a matematiku považují učitelé za těžkou oblast studia a studenty mají problém jí porozumět. Matematika se skutečně skládá z konceptů, které tradiční vyučovací metody zřídka umí správně vysvětlit. Jednou z nejtěžších částí výuky matematiky pro studenty je udržet zájem o dané téma. Vynikající metodou pro udržení pozornosti studentů je zapojit je do činností, které místo memorování prožívají jako hry.

Cílem projektu MATHESIS je vztvořiť pro hodiny matematiky různe vzdělávací aktivity nabízené ve 3D virtuálních světech, které jsou pro žáky školy atraktivnější, poutavější a zábavnější a také zefektivní učení.

Herní 3D virtuální výukové prostředí bude podporovat formální a informální učení a také synchronní a asynchronní výukové aktivity. Možnosti, které mohou virtuální světy nabídnout, představují skvělý způsob, jak přilákat zájem studentů, stimulovat je a zapojit do správných a účinných přístupů k učení, které podporují aktivní učení a rozvíjejí kritické myšlení studentů. Rovněž nabídne inovativní vzdělávací aktivity a virtuální vzdělávací platforma, která bude vyvinuta, bude podporovat aktivní učení studentů a umožní studentům experimentovat a uplatnit teoretické znalosti v praxi. Zvláštní část prostředí virtuální reality se týká virtuálních laboratoří, které budou navrženy tak, aby studentům usnadnily provádění experimentů, zkoumání postupů a hlubší poznání a pochopení toho, jak jsou postupy prováděny a jak věci / jevy fungují. Obecným cílem projektu je modernizovat a zvýšit kvalitu a efektivitu školního vzdělávání a atraktivitu školního vzdělávání v EU s využitím inovativních vzdělávacích IKT, jako je virtuální realita, a konkrétní cíle jsou následující:

OS1: Zvýšit zájem učitelů a vzdělávacích center o používání IKT jako metody výuky vydáním příručky Osvědčené postupy při používání IKT jako inovativní metody výuky pro žáky v oboru matematiky

OS2: Snížit obtížnost učení tvrdých témat matematiky identifikovaných s 20%

OS3: Propagovat a implementovat 3D svět jako inovativní metodu výuky ve školách z každé země (minimálně 2 / partner)

OS4: Zvyšovat výsledky studentů na hodnotících zkouškách s 30% v každé zem

 

Projekt se zaměřuje na:

  • studenti a učitelé středních škol a vyšších sekundárních škol, v soukromém / veřejném sektoru,
  • tvůrci politik zabývající se matematickým vzděláváním,
  • pedagogické instituty,
  • ministerstva školství na národní úrovni a všechny orgány odpovědné za školní vzdělávání, zejména v oblasti matematiky a přírodních věd,
  • organizace a sdružení na národní a evropské úrovni s přímými aktivitami a zapojená do školního vzdělávání.

 

Doba trvání: 24 měsíců

 


Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..