Přitáhnout zájem studentů o matematiku a zlepšit jejich dovednosti, porozumění a výkon s využitím vzdělávací platformy pro virtuální realitu


ZJISTĚTE, CO DĚLÁME

Podle Michela Foucaulta je matematika vědou o nastolení systematického řádu věcí.

Vědu a matematiku považují učitelé za těžkou oblast studia a studenty mají problém jí porozumět. Matematika se skutečně skládá z konceptů, které tradiční vyučovací metody zřídka umí správně vysvětlit. Jednou z nejtěžších částí výuky matematiky pro studenty je udržet zájem o dané téma. Vynikající metodou pro udržení pozornosti studentů je zapojit je do činností, které místo memorování prožívají jako hry.

Přečtěte si více

INTELEKTUÁLNÍ VÝSTUPY

IO1

Zprávy, osvědčené postupy a plány ve výuce matematiky na středním stupni vzdělávání v celé Evropě
Přečtěte si více

IO3

Herní 3D vzdělávací platforma virtuálního světa
Přečtěte si více

IO2

Návrh osnov, inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů pro výuku matematiky
Přečtěte si více

IO4

Otevřené vzdělávací materiály

Přečtěte si více

PARTNEŘI

Název projektu: Zvýšení zájmu studentů o matematiku a zlepšení jejich dovednosti a porozumění s využitím vzdělávací platformy pro virtuální realitu
Kód projektu: 2020-1-RO01-KA201-080410
Tento projekt je spolufinancován s podporou Evropské komise. Podpora Evropské komise nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a národní agentura a komise nemohou být činěny odpovědnými za jakékoli použití informací v nich obsažených.
Project title: Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills, comprehension and performance with the use of a virtual reality educational platform
Project code: 2020-1-RO01-KA201-080410
This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein..